dimarts, 13 de gener del 2009

per les penes-multa INSUBMISSIÓ!

La Quinkalla va ser una vivenda okupada al barri de Sants entre el 5 d’octubre de 2003 i el 24 de gener de 2006.

Ja fa dos anys del desallotjament i l’edifici continua buit. A més, els propietaris legals (la constructora Integral de Aparcamientos SA), han fet fora amb la tècnica del mobbing la resta de veïns i veïnes del mateix bloc que pagaven un lloguer de renda antiga.

Un any després del desallotjament de La Quinkalla, el jutjat penal número 7 de Barcelona va condemnar una de les ocupants a pagar una pena-multa de 4 mesos a raó de 6 € per dia. La suma ascendeix, doncs, a un total de 720 €. Aquesta sentència ja ha estat traspassada al tribunal d'execució i la persona condemnada està a l'espera que aquest la faci efectiva.

Estem decidides a continuar desobeint l'Estat i, per això, ens declararem insubmisses a les penes-multa.
La persona condemnada no pagarà la quantitat econòmica i ens enfrontarem a la possibilitat que ingressi a presó, un fet no desitjable, però necessari en última instància per convicció política.


Perquè ens oposem a les anomenades Penes-multa?

És una manera de penalitzar la pobresa. Si no pots pagar la quantia imposada, la pena alternativa és una pena privativa de llibertat: l'ingrés a presó.

És una fórmula per castigar a la dissidència política. Suposa un esforç molt gran per als moviments socials el fet d’invertir temps i forces per pagar les multes.

És una font de finançament per a l'Estat. No volem que les nostres lluites financiïn aquesta tipologia d’estructura política i social que ens reprimeix i afavoreix desigualtats.

És una eina de repressió que fomenta la por. Qualsevol persona faria tot allò possible per no anar a presó. Nosaltres decidim treballar el suport mutu i afrontar-ho.